Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Kiss Call

Tags: mạo hiểm, chế nhạo, bắn tỉa, nảy bật, đánh nhau, tấn công, bóng rổ, xếp hình, câu đố, lãng mạn, hành động


This lover wants to phone his girl. Fix the connection before time runs out. Arrow keys- Move block around. Space Bar- Rotate block.
This lover wants to phone his girl. Fix the connection before time runs out.
Chỉ dẫn:
Arrow keys- Move block around.
Space Bar- Rotate block.
Người Yêu Này Muốn điện Thoại Cho Cô Gái Của Mình .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất