Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Khóa N Tải

Tags: bắn tỉa, bạo lực, chụp hình, giết chết, hành động, shoot em up, sniper, thể thao, bắn súng


Thành Phố Của Bạn đang Bị Tấn Công , Bây Giờ Công Việc Của Bạn Như Là Một Bắn Tỉa để Loại Bỏ Tất Cả Các Mục Tiêu Trong Thời Gian Nhất định Và Cứu Người Của Bạn.
Your city is under attack, Now its your job as a sniper to eliminate all the targets in the given time and rescue your people.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất