Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Jump Duck

Tags: da bong, bóng đá, trở ngại, đá banh, nhảy cao, thể thao


you're a football player that runs forward. You'll meet obstacles on your way. Your goal is to avoid them. Some must be jumped over. Others ducked under. Up Arrow Key - Jump. Down Arrow Key - Duck.
Bạn Là Một Cầu Thủ Bóng đá Mà Chạy Về Phía Trước.
you're a football player that runs forward. You'll meet obstacles on your way. Your goal is to avoid them. Some must be jumped over. Others ducked under.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất