Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Jewelry store

Tags: giáng sinh, trực thăng, ma quỷ, trượt tuyết, bóng bay, đánh bom, tấn công, kinh dị, bạn gái, cô gái, mô phỏng, hành động


Meet the level objectives of money by making necklaces for your customers.
Chỉ dẫn:
Click the customer using your mouse to select the pattern and click beads required to design the necklace. Click Done to sell the necklace and collect money.
đáp ứng Các Mục Tiêu Cấp Tiền Bằng Cách Làm Cho Dây Chuyền Cho Khách Hàng Của Bạn .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất