Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Jeep Racer

Tags: dua xe, chướng ngại vật, lái xe, thể thao, đua xe


Stay balanced as you go off jumps grabbing all the stars, then touching the flag to progress. Use arrow keys to drive.
ở Lại Cân Bằng Như Bạn đi Ra Nhảy Lấy Tất Cả Các Ngôi Sao , Sau đó Chạm Vào Lá Cờ để Tiến Bộ.
Drive your jeep over the mountainous range as you try to complete all 21 levels in the fastest time possible while collecting all the stars.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất