Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Izabella Miko Dress Up

Tags: thoi trang, cô gái, thời trang, bạn gái


A former dancer, Izabella Miko has turned her attention to acting and has appeared in such films as Coyote Ugly (2000), The Forsaken (2001) and Minimal Knowledge (2002). She has also turned heads as Carrie in HBO’s critically acclaimed series Deadwood. This game is played with mouse only.
Một Vũ Công Trước đây , Izabella Miko đã Chuyển Sự Chú ý Của Mình để Diễn Xuất Và đã Xuất Hiện Trong Các Phim Như Sói Xấu Xí ( 2000), Bị Bỏ Rơi (2001) Và Kiến Thức Tối Thiểu ( 2002).
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất