Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Impossi bubble adventures

Tags: tìm và diệt, súng đạn, bóng bay, tấn công, cô tiên, trượt ván, đánh bom, giáng sinh, bong bóng, cô gái, thu thập, trở ngại, vui vẻ, kinh điển, vui nhộn


The objective of the game is to let bubble girl float around in the ocean while collecting treasures from the deep. Be carefull that bubblegirl is not hitting sharp objects or her bubble will break!!
Chỉ dẫn:
Arrow Keys - Move.
Spacebar - Float.
Mục Tiêu Của Trò Chơi Là để Cho Bong Bóng Cô Gái Nổi Xung Quanh Trong đại Dương Trong Khi Thu Thập Kho Báu Từ Sâu .
The objective of the game is to let bubble girl float around in the ocean while collecting treasures from the deep. Be carefull that bubblegirl is not hitting sharp objects or her bubble will break!!
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất