Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Ice Cream Car

Tags: dua xe, food serving, nhà hàng, xe mô tô, khiêu vũ, bán hàng, kho báu, đánh nhau, ma quỷ, bóng bay, thực phẩm, thực phẩm phục vụ, trở ngại, xe hơi, thức ăn, thiếu nhi, xe ôtô, hành động


You must deliver ice creams to your clients. Use Left Arrow Key to guide your ice cream car.
Drive the ice cream truck and give out ice cream using the arrows. Give them out to everyone who asks.
Chỉ dẫn:
Use arr keys to move.
Lái Xe Tải Kem Và đưa Ra Kem Bằng Cách Sử Dụng Các Mũi Tên .
Bạn Phải Cung Cấp Kem Cho Các Khách Hàng Của Bạn .
Drive the ice cream truck and give out ice cream using the arrows. Give them out to everyone who asks.
You must deliver ice creams to your clients.
Drive the ice cream truck and give out ice cream using the arrows. Give them out to everyone who asks.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất