Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game I love you mania

Tags: trí nhớ, bắn tỉa, khủng bố, tấn công, tương tác, kho báu, chim cánh cụt, trượt ván, cậu bé, cô gái, tình yêu, bạn gái, hẹn hò


It's the final showdown to prove who loves who more. Click to serve the heart and then move your man with the mouse to keep it in play.
Chỉ dẫn:
Use mouse to interact.
đó Là Cuộc Thách Cuối Cùng để Chứng Minh Những Người Yêu Thương Người Hơn .
Its the final showdown to prove who loves who more. Click to serve the heart and then move your man with the mouse to keep it in play.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất