Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game HotShot Hoops

Tags: bóng rổ, bạo lực, vẽ tranh, tìm và diệt, trang phục, trượt tuyết, siêu nhân, súng đạn, thể thao


Make as many hoops as possible by adjusting your angle and the power behind your shooting. Left / Right Arrow Keys - Adjust Angle. Spacebar- Shoot.
Make as many hoops as possible by adjusting your angle and the power behind your shooting.
Chỉ dẫn:
Left / Right Arrow Keys - Adjust Angle.
Spacebar- Shoot.
Làm Như Hoops Nhiều Càng Tốt Bằng Cách điều Chỉnh Góc độ Của Bạn Và Quyền Lực đằng Sau Chụp Hình Của Bạn .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất