Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Hellbound

Tags: đi bàn, tìm đường, tương tác, bóng bay, siêu nhân, giải cứu, trí nhớ, đường phố, trở ngại, hành động, nhập vai


Devlin the little demon is teased by the other demons because he doesn't have any wings. Determined to get wings, he travels to the deep pits of hell to claim them. Left / Right Arrow Keys - Move. Up Arrow Key - Jump.
Devlin the little demon is teased by the other demons because he doesn't have any wings. Determined to get wings, he travels to the deep pits of hell to claim them.
Chỉ dẫn:
Left / Right Arrow Keys - Move.
Up Arrow Key - Jump.
Devlin Con Quỷ Nhỏ Là Chọc Ghẹo Của Quỷ Khác Vì ông Không Có Bất Kỳ Cánh .
Devlin the little demon is teased by the other demons because he doesn**t have any wings. Determined to get wings, he travels to the deep pits of hell to claim them.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất