Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Haunted House Candy Hunt

Tags: hanh dong, thăng bằng, vẽ tranh, quân đội, đường phố, khủng bố, nhà hàng, bắn tỉa, chim cánh cụt, hành động, phiêu lưu, thu thập các, trở ngại


A platform jumper with a Halloween theme. Jump on objects and jump over monsters. Can you survive? Up Arrow Key - Jump. Left / Right Arrow Keys - Move. Down Arrow Key - Squat / Descend Rope. A - Kick / Exit Rope.
A platform jumper with a Halloween theme. Jump on objects and jump over monsters. Can you survive?
Chỉ dẫn:
Up Arrow Key - Jump.
Left / Right Arrow Keys - Move.
Down Arrow Key - Squat / Descend Rope.
A - Kick / Exit Rope.
Một Nền Tảng Nhảy Với Một Chủ đề Halloween .
A platform jumper with a Halloween theme. Jump on objects and jump over monsters. Can you survive?
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất