Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Halloween adventure

Tags: ma quỷ, bạo lực, tương tác, trượt tuyết, giải cứu, kho báu, tìm đường, bóng rổ, thể thao


A somewhat difficult Halloween action game. Time your jumps and actions perfectly or you may die!
Chỉ dẫn:
Left / Right Arrow Keys - Move.
Up Arrow Key - Jump.
Down Arrow Key - Duck.
A - Shoot.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất