Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Gunfire Echoes

Tags: hanh dong, bảo vệ, hành động


A shooter defense game stand on the sidelines and defend the globodome from the attackers. Mouse - Aim / Shoot. R - Reload. Q, E / 1-5 - Change Weapons. Spacebar - Scan Mode. A, D - Move the camera.
Một Trò Chơi Phòng Thủ Game Bắn Súng đứng Bên Lề Và Bảo Vệ Globodome Từ Những Kẻ Tấn Công .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất