Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Grizzly adventure

Tags: quân đội, siêu nhân, chim cánh cụt, thăng bằng, tương tác, tìm và diệt, giáo dục, xe mô tô, phiêu lưu, thu thập, hành động


Grizzly adventure is a colorful Platformer game with a massive 30 levels in 3 different worlds. And even more custom levels submitted by the grizzly community.. You can beat opponents by jumping on them or throwing apples on theirs noses!
Chỉ dẫn:
Arrow keys- To move.
Space bar- To jump.
Use the mouse cursor to control the map editor, in case you want to create your own custom world!
Hoa Râm Phiêu Lưu Là Một Trò Chơi Platformer đầy Màu Sắc Với 30 Cấp độ Lớn Trong 3 Thế Giới Khác Nhau .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất