Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Graveyard Panic

Tags: bán hàng, thăng bằng, khủng bố, trượt tuyết, trang phục, xếp hình, tấn công, tìm đường, nghĩa địa, bắn em lên, thể thao


Yikes! Max is stuck in a haunted cemetery! Shine flashlight on ghost until they disappear. Rescue Nicky and Tara for bonus life. When your flashlight goes out, look for fresh batteries around but be careful. Arrow keys- To run around. Space bar- To zap ghost with high-beam.
Max bị mắc kẹt trong một nghĩa địa ma ám. Hãy giúp anh ấy thoát ra nhé!
Chỉ dẫn:
Sử dụng phím mũi tên để di chuyển, phím Space để soi đèn vào những con ma.
Yikes !
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất