Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Gia Tăng Của Hải Tặc

Tags: hành động, mua thiết bị, chiến đấu, phiêu lưu


Buồm Tàu Của Bạn Và Tiêu Diệt Các Tàu Khác Mà Có Thể ăn Cắp Chiến Lợi Phẩm Của Bạn.
Upgrade your ship, buy and sell goods and even smuggle questionable items between the grand naval battles in the pirate simulation.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất