Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Ghost Town

Tags: tìm đường, nhà hàng, trí nhớ, ma quỷ, cô tiên, mạo hiểm, kho báu, trực thăng, chữa cháy, di chuyển phía, hành động, ma quái, đánh bại em lên, kinh điển, đánh bài


Introduction game Ghost Town:
This Pre-Halloween Game invites you to a senseless ghost massacre! Design your own Ghost Buster and pester the ghosts.
This Pre-Halloween Game invites you to a senseless ghost massacre! Design your own Ghost Buster and pester the ghosts.
Chỉ dẫn:
Left / Right Arrow Keys - Move.
Up Arrow Key - Jump.
Spacebar - Attack.
Trò Chơi Halloween Trước Mời Bạn đến Một Vụ Thảm Sát Ma Vô Nghĩa !
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất