Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)
 

Game Gác cổng thế giới

Tags: chiến thuật, phòng thủ, hành động


NHIỆM VỤ CỦA BẠN LÀ CANH GIỮ CÁC CON ĐƯỜNG Ở NHIỀU VÙNG MIỀN KHÁC NHAU ĐỂ BẢO VỆ TOÀN THẾ GIỚI TRƯỚC SỰ XÂM NHẬP CỦA BỌN QUÁI VẬT. ĐÂY LÀ MỘT TRONG NHỮNG TRÒ CHƠI GAME FLASH VỀ THỂ LOẠI PHÒNG THỦ CHIẾN THUẬT ĐƯỢC NHIỀU BẠN QUAN TÂM TẠI GAMEVH.COM.

Nhiệm vụ của bạn là canh giữ các con đường ở nhiều vùng miền khác nhau để bảo vệ toàn thế giới trước sự xâm nhập của bọn quái vật.

Dùng  chơi game.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất