Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Flat War

Tags: bắn tỉa, tấn công, chạy trốn, thanh kiếm, trí nhớ, siêu nhân, tàu thuyền, khủng bố, bắn em lên, thể thao, bắn súng


Shoot the enemies that are trying to steal your apartment away from you. Be quick! Mouse - Aim / Shoot. Spacebar - Reload.
Shoot the enemies that are trying to steal your apartment away from you. Be quick.
Chỉ dẫn:
Mouse - Aim / Shoot.
Spacebar - Reload.
Bắn Những Kẻ Thù đang Cố Gắng để ăn Cắp Căn Hộ Của Bạn đi Từ Bạn .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất