Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Flash bulbs

Tags: siêu nhân, đánh nhau, ma quỷ, nảy bật, bắn tỉa, vẽ tranh, giải cứu, xe tải, câu đố, hành động


Fix the bulbs in each of the holder to make all the bulbs to flash. Fix different color bulbs in each of the holder so that no two consecutive bulbs of the same are connected directly. To score more,make all bulbs to flash in a short duration.
Chỉ dẫn:
Use Mouse to interact.
Sửa Chữa Bóng đèn Trong Từng Giữ để Làm Cho Tất Cả Các Bóng đèn để đèn Flash .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất