Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Escape the health center

Tags: chim cánh cụt, đi bàn, giải cứu, khiêu vũ, bắn tỉa, trang phục, siêu nhân, chế nhạo, trốn thoát, nhập vai, hành động


This situation is just not healthy. Get out before the nurse comes back to administer some pain. Can you escape with your sanity?
Chỉ dẫn:
Mouseclick to explore and escape.
Tình Trạng Này Chỉ Là Không Lành Mạnh .
This situation is just not healthy. Get out before the nurse comes back to administer some pain. Can you escape with your sanity?
You have 5 minutes to figure out how to escape from the Culvert Health Center.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất