Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Elastic Soccer

Tags: bong bóng, giả lập, trái cây, kho báu, bán hàng, giáo dục, đường phố, tìm và diệt, bóng đá, thể thao, vui vẻ


Enjoy soccer at its best! Play as the blue set of players. If you hit a green player with the ball, you lose the turn. You can also control the goalkeeper. Good luck! Mouse - To interact. Shift - To control the goalkeeper.
Enjoy soccer at its best! Play as the blue set of players. If you hit a green player with the ball, you lose the turn. You can also control the goalkeeper. Good luck!
Chỉ dẫn:
Mouse - To interact.
Shift - To control the goalkeeper.
Thưởng Thức Bóng đá Tốt Nhất Của Mình !
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất