Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Ếch săn mồi

Tags: bạn gái, chăm sóc thú


Giúp chú ếch bắt tất cả các con chuồn chuồn để ghi điểm và tiếp tục đến với cấp độ tiếp theo. Một vài con mang theo phần thưởng cho bạn, nhưng cũng có những con khác mang bom làm tổn thương bạn.

Dùng  di chuyển, bắn, thay đổi loại đạn.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất