Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Duel Game

Tags: hanh dong, dua xe, thanh kiếm, ô tô, đường phố, trượt tuyết, giáo dục, băng giá, khiêu vũ, tương tác, chiến đấu, hành động, kinh điển, đánh bài


Use your Kung Fu skills and duel against your enemies. Z to punch. X to kick. Arrow keys to move.
Manage a gas station. When a car pulls into the fuel area, check out how full the tank is. Do not leave cars waiting or too full or you lose a life. Use Arrow Keys to guide your character.
Punch the computer or 2nd player. Grab swords and guns to take them down faster.
Chỉ dẫn:
Player 1:
A / D - Move.
W - Jump.
J, K, L - Attack.
Player 2 :
Left / Right Arrow Keys - Move.
Up Arrow Key - Jump.
Numpad 4, 5, 6 - Attack.
Sử Dụng Các Kỹ Năng Kung Fu Của Bạn Và đấu Chống Lại Kẻ Thù Của Bạn.
đánh Bại Tất Cả Kẻ Thù!
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất