Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Đoạt lại vương quốc

Tags: chiến thuật, dàn trận, hành động


GAME ĐOẠT LẠI VƯƠNG QUỐC TRONG NHIỀU THẾ KỶ, ĐẾ CHẾ RIVADIS CAI TRỊ LỤC ĐỊA TRONG SỰ THỊNH VƯỢNG VÀ VINH QUANG. NHƯNG BÂY GIỜ NÓ RƠI VÀO TAY CỦA THẾ LỰC BÓNG TỐI. THỜI ĐIỂM ĐOẠT LẠI VƯƠNG QUỐC ĐÃ TỚI...LÀ MỘT TRONG NHỮNG GAME DÀN TRẬN ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI ƯA CHUỘNG TRÊN VUIGAME !

Trong nhiều thế kỷ, Đế chế Rivadis cai trị lục địa trong sự thịnh vượng và vinh quang. Nhưng bây giờ nó rơi vào tay của thế lực bóng tối. Thời điểm đoạt lại vương quốc đã tới...

Sử dụng  điều khiển quân, xây nhà.

(Nên chơi ở màn hình rộng)

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất