Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Dính Vào Phim Hoạt Hình

Tags: người que, thiếu nhi, trẻ em, siêu nhân


Bây Giờ Là Dễ Dàng để động Phim Thanh Của Riêng Bạn Và Chia Sẻ Công Việc Của Bạn Với Những Người Khác .
Now it**s easy to animate your own stick movie and share your work with others. Just move your stick figure at the joints provided, then hit next frame, and move him some more. A fun simple way to get into animating.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất