Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Diablo

Tags: hanh dong, danh nhau, trang phục, ô tô, bạo lực, chế nhạo, bong bóng, súng đạn, siêu nhân, tìm và diệt, chữa cháy, hành động, phiêu lưu


Move around in the world of Diablo and grab potions and kill the hellish demons. Use mouse to interact. 1 - 8 to use equipments.
Move around in the world of Diablo and grab potions and kill the hellish demons.
Chỉ dẫn:
Use mouse to interact.
1 - 8 to use equipments.
Di Chuyển Trong Thế Giới Của Diablo Và Lấy Potions Và Giết Những Con Quỷ địa Ngục .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất