Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Deep Voyage

Tags: câu đố, viên ngọc, trang sức, tìm giống nhau, trí tuệ, kinh điển


Think you can finish these underwater matching games before time runs out? Don't hold your breath! Click on groups of three or more of the same to clear the tiles. Clicking on mines automatically clears surrounding tiles. The level is complete when you've cleared all of the gold tiles.
Nghĩ Rằng Bạn Có Thể Kết Thúc Các Trò Chơi Phù Hợp Dưới Nước Trước Khi Hết Thời Gian?
Think you can finish these underwater matching games before time runs out? Don**t hold your breath!
Think you can finish these underwater matching games before time runs out? Dont hold your breath!
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất