Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Day Pool Party Dress Up

Tags: thoi trang, ăn mặc, cô gái, thay quần áo, con gái, bạn gái, thời trang


This cute girl was invited to a day pool party at her best friend's house. Help her choose a cute casual outfit for a day of fun at the pool. You can choose a nice dress for her, or maybe a cute t-shirt and some short pants, it's your choice. This game is played with mouse only.
Cô Gái Dễ Thương Này được Mời đến Một Bữa Tiệc Hồ Bơi Ngày Tại Nhà Của Người Bạn Thân Nhất Của Cô .
This cute girl was invited to a day pool party at her best friend**s house. Help her choose a cute casual outfit for a day of fun at the pool. You can choose a nice dress for her, or maybe a cute t-shirt and some short pants, it**s your choice.
This cute girl was invited to a day pool party at her best friends house. Help her choose a cute casual outfit for a day of fun at the pool. You can choose a nice dress for her, or maybe a cute t-shirt and some short pants, its your choice.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất