Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Dare Baiting

Tags: mouse skill, con cá, bạn gái, chăm sóc thú


Use yourself as bait to score points but don't get eaten. This game is played with mouse only.
Sử Dụng Chính Mình Như Mồi Nhử để điểm Số điểm Nhưng Không được ăn .
Use yourself as bait to score points but don't get eaten.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất