Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Đại chiến 3

Tags: bóng bay, xe tải, nấu ăn, giải cứu, bắn tỉa, quân đội, tìm và diệt, súng đạn, đại chiến


Nguồn tài nguyên đã cạn kiệt, không còn con đường nào khác ngoài chiến tranh để tranh dành nó. Bạn phải xây dựng căn cứ và lực lượng của mình đủ sức mạnh để tiêu diệt kẻ thù... Hướng dẫn Dùng chuột để điều khiển cà xây dựng căn cứ, lực lượng các phím  quan sát bản đồ. (game rất nặng, vui lòng đợi)
Nguồn tài nguyên đã cạn kiệt, không còn con đường nào khác ngoài chiến tranh để tranh dành nó. Bạn phải xây dựng căn cứ và lực lượng của mình đủ sức mạnh để tiêu diệt kẻ thù...
Chỉ dẫn:
Dùng chuột để điều khiển và xây dựng căn cứ, lực lượng
các phím  quan sát bản đồ.
(game rất nặng, vui lòng đợi)
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất