Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Đại Chiến Tử Thành

Tags: đại chiến, hành động, dàn trận


Một cuộc xâm lăng đang tiến đến thành trì của bạn. Nhà Vua quyết định cử bạn là người giữ thành. Tòa thành không hề có lính nhưng may thay do địa hình hiểm trở mà bạn có thể xây được các tòa tháp mà quân địch không thể với tới. Bạn hãy điều khiển thật tốt để chiến thắng.

Dùng chơi game, có thể dùng phím nóng trong trò chơi để xây nhanh hơn

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất