Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game DOUBLE TROUBLE

Tags: hanh dong, tấn công, trượt tuyết, mạo hiểm, quân đội, giả lập, bóng rổ, xếp hình, chim cánh cụt, hành động, phiêu lưu, trở ngại


DÙNG CÁC PHÍM LÊN XUỐNG, TRÁI PHẢI ĐỂ DI CHUYỂN NHÂN VẬT
Jump on objects and make it passed the obstacles as you erase the doodled enemies. Left / Right Arrow Keys - Control Rudy. Up Arrow Key - Jump. Down Arrow Key - Crouch. Spacebar - Action.
Jump on objects and make it passed the obstacles as you erase the doodled enemies.
Chỉ dẫn:
Left / Right Arrow Keys - Control Rudy.
Up Arrow Key - Jump.
Down Arrow Key - Crouch.
Spacebar - Action.
Nhảy Trên Các đối Tượng Và Làm Cho Nó Thông Qua Những Trở Ngại Như Bạn Xóa đi Những Kẻ Thù Doodled .
Jump on objects and make it passed the obstacles as you erase the doodled enemies.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất