Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Cướp biển bánh ngọt

Tags: bánh ngọt, cướp biển, bạn gái, nấu ăn


Hãy xây dựng các tháp phòng thủ để bảo vệ nhà máy sản xuất bánh quý báu của bạn khỏi bọn cướp biển tham lam...

Dùng chơi game, để di chuyển bản đồ.


Defend your Cake Shop from the evil pirate and his creatures. Build your tower, upgrade it and make a spesial recipe to defeate your enemies.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất