Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Cuộc Hành Trình Thanh Harry

Tags: câu đố, phiêu lưu, hành động


Sử Dụng Câu đố Của Bạn Kỹ Năng Giải Quyết để Chiến đấu Nhân Vật Phản Diện Như Các Nhà Máy Người đàn ông ăn Và Thần Bí Aztek .
Use your puzzle solving skills to battle villains like man eating plants and Aztek Mystics. Unlock logic, gravity and space puzzles to overcome terrible obstacles and help Harry escape to the real world.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất