Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Copter Escape

Tags: máy bay, bay lượn, trực thăng, sử dụng chuột, hành động, phiêu lưu


Copter Escape is a challenging single player game, that tests your skills, in guiding the Helicopter through narrow pathways.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất