Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Chiến tranh hành tinh

Tags: chiến thuật, dàn trận, hành động


GAME CHIẾN TRANH HÀNH TINH HÃY ĐIỀU KHIỂN QUÂN ĐỘI CỦA BẠN THẬT TỐT ĐỂ CHIẾM LẤY TOÀN BỘ CÁC HÀNH TINH TRONG HỆ MẶT TRỜI..LÀ MỘT TRONG NHỮNG GAME FLASH DÀN TRẬN ĐƯỢC ƯA THÍCH TRÊN VUIGAME

Hãy điều khiển quân đội của bạn thật tốt để chiếm lấy toàn bộ các hành tinh trong hệ mặt trời.

Dùng đặt quân

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất