Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Celebrity flat club

Tags: nảy bật, súng đạn, giáo dục, trí nhớ, quân đội, trái cây, chim cánh cụt, trượt tuyết, vui vẻ, được tung, tung hứng, vui nhộn, nhảy cao, cú đập, kinh điển


Squash all the celebs within 45 secs by guiding your player with the cursor keys, but watch out for the tacks!
Chỉ dẫn:
Arrow keys to move.
Bí Tất Cả Các Celebs Trong Vòng 45 Giây Bằng Cách Hướng Dẫn Máy Nghe Nhạc Của Bạn Với Các Phím Con Trỏ , Nhưng Xem Ra Cho Tacks !
Squash all the celebs within 45 secs by guiding your player with the cursor keys, but watch out for the tacks!
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất