Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Celebrity Smackdown 4

Tags: hanh dong, danh nhau, băng giá, thăng bằng, tìm và diệt, cô tiên, thanh kiếm, giải cứu, bắn tỉa, chim cánh cụt, chữa cháy, giáng sinh, hài hước, hành động, đấm bốc, kinh điển, vui nhộn


These celebrities fight right down to their evil, alien core if they have to. Can you smack them down hard enough to end their career for good? Mouse to aim and punch
These celebrities fight right down to their evil, alien core if they have to. Can you smack them down hard enough to end their career for good?
Chỉ dẫn:
Mouse to aim and punch
Những Người Nổi Tiếng Chống Lại Quyền Xuống ác, Nhân Người Nước Ngoài Nếu Họ Phải .
Give your favorite celebs a smackdown: Nancy Pelosi, Borat, Tom Cruise and Paris Hilton.
These celebrities fight right down to their evil, alien core if they have to. Can you smack them down hard enough to end their career for good?
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất