Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Castle Hero

Tags: hanh dong, bảo vệ, hành động


In the action game Castle Hero you have to defend your castle against hordes of enemy's throwing rocks, shooting arrows or use a gun. There are 4 big bosses to defeat. Castle Hero is a sequel to Age of Defense. Mouse - Throw / Shoot. 1, 2 - Weapons. Spacebar - Cast Spell Weapons.
Trong Trò Chơi Hành động Lâu đài Anh Hùng Bạn Phải Bảo Vệ Lâu đài Của Bạn Chống Lại đám đá Ném Kẻ Thù , Bắn Mũi Tên Hoặc Sử Dụng Một Khẩu Súng .
The sequel to Age of Defense, youll need to defend your castle from 4 new bosses and use 8 new spells.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất