Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Carnival Shootout

Tags: dua xe, không gian, shoot em up, tàu vũ trụ, xe hơi, động vật, chim chóc, con thỏ, thể thao, bắn súng


Test your sharp shooting skills in the ultimate carnival shooting game Carnival Shootout. Each level of the game takes you to a different stage where different targets like bunnies, moles and birds are moving around to shoot at. This game is played with mouse only.
Kiểm Tra Kỹ Năng Chụp Sắc Nét Trong Các Lễ Hội Trò Chơi Bắn Súng Cuối Cùng Lễ Hội Loạt đá Luân Lưu .
Test your sharp shooting skills in the ultimate carnival shooting game Carnival Shootout. Each level of the game takes you to a different stage where different targets like bunnies, moles and birds are moving around to shoot at.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất