Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game CannonBob

Tags: ban sung, bong bóng, chụp hình, thể thao, bắn súng


annonBob is a mouse-driven game in which the objective is to set up a cannon - changing its position, angle and power - to launch a human cannonball and burst as many balloons as possible. There are 25 levels of increasing difficulty, each with the aim of achieving a target score by setting up the perfect shot. This game is played with mouse only.
Annonbob Là Một Trò Chơi Chuột điều Khiển , Trong đó Mục Tiêu Là để Thiết Lập Một Pháo - Thay đổi Vị Trí Của Nó , Góc Và Quyền Lực - để Khởi động Một Cannonball Con Người Và Nổ Như Bóng Bay Nhiều Nhất Có Thể .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất