Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Canh giữ lâu đài

Tags: chiến thuật, phòng thủ, hành động


GAME CANH GIỮ LÂU ĐÀI HUẤN LUYỆN QUÂN LÍNH CỦA BẠN NHẰM CANH GIỮ, BẢO VỆ LÂU ĐÀI TRƯỚC SỰ TẤN CÔNG CỦA KẺ THÙ, PHẢN CÔNG VÀO BÊN ĐỊCH ĐỂ GIÀNH CHIẾN THẮNG.ĐÂY LÀ MỘT TRÒ CHƠI GAME FLASH VỀ THỂ LOẠI PHÒNG THỦ CHIẾN THUẬT ĐƯỢC NHIỀU BẠN QUAN TÂM TẠI GAMEVH.COM.

Huấn luyện quân lính của bạn nhằm canh giữ, bảo vệ lâu đài trước sự tấn công của kẻ thù, phản công vào bên địch để giành chiến thắng.

Dùng  chơi game.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất