Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Cân thăng bằng

Tags: cân bằng, bạn gái, quản lý


Một ý tưởng sáng tạo. Chiếc cân thăng bằng được đưa thêm game xếp hình vào trong đó. Bạn hãy thử chơi.

Dùng chơi game


Put all the pieces on the balance. Mouse - Drag / Drop. Spacebar - Rotate.
đặt Tất Cả Các Mảnh Trên Bảng Cân đối .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất