Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Brave gunner

Tags: tìm đường, giáng sinh, nảy bật, bóng rổ, xe tải, thăng bằng, chim cánh cụt, trực thăng, bắn em lên, chụp hình, hành động, không gian, tàu vũ trụ, thể thao


Brave Gunner is a vertical scrolling retro shoot'em up game which will be a real challenge for the most of you.
Chỉ dẫn:
Arrow Keys - Move.
S - Shoot.
Dũng Cảm Xạ Thủ Là Một Dọc Cuộn Retro Shoot Em Lên Trò Chơi đó Sẽ Là Một Thách Thức Thật Sự Cho Hầu Hết Các Bạn .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất