Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Brave Plane

Tags: hanh dong, danh nhau, chiến đấu, hành động, chiến thuật


Piloting the fighting plane, free the world from air invaders in the game Air Mission. Your plane is equipped with fighting weap Use mouse to move your plane and shoot.
Thí điểm Máy Bay Chiến đấu, Giải Phóng Thế Giới Khỏi Những Kẻ Xâm Lược Không Khí Trong Nhiệm Vụ Không Khí Game.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất