Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Box head

Tags: vẽ tranh, xe tải, súng đạn, xếp hình, kho báu, trí nhớ, tàu thuyền, khủng bố, zombie, thiếu nhi, trẻ em


You have a box head and you have to kill all the box head zombie type people coming at you.
Chỉ dẫn:
Arrows: Move
Space: Shoot
1-8: Change Weapons
Trong Trò Chơi Flash , Bạn đang Chơi Một Halloween Boxhead đặc Biệt Là Bạn Phải Di Tản Dân Thường Như Nhiều Màu Xanh Càng Tốt Trong Thời Hạn Quy định Trong Khi Tránh Các Zombies Trắng .
Your objective is to evacuate as many civilians (blue) from Boxville within the specified time limit, while avoiding dangerous zombies (white).
In this flash game, you are playing a Boxhead Halloween Special were you must evacuate as many blue civilians as possible within the specified time limit while avoiding the white zombies. You need to follow the arrow on the small map to the evacuation point.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất