Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Bongo Boom Battlegrounds

Tags: hanh dong, danh nhau, âm nhạc, chiến đấu, hành động


Wanna Patapon a bit? Well, here you go! In the rhythm strategy game Bongo Boom Battlegrounds you've to tell your army what to to by playing the drums. Use the Up, Left and Right Arrow Keys to play this game.
Muốn Patapon Một Chút?
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất