Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Bọ dừa không chiến 2

Tags: thiếu nhi, hoạt hình, bắn súng, thể thao


GAME BỌ DỪA KHÔNG CHIẾN 2 LÃNH CHÚA ONG VÒ VẼ CÓ KẾ HOẠCH BẮT CÓC VÀ SỬ DỤNG VỢ CỦA BỌ DỪA LÀM MỒI NHỬ ANH VÀO BẪY, BẠN HÃY GIÚP ANH HÙNG CỦA CHÚNG TA TIÊU DIỆT TẤT CẢ KẺ THÙ TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA MÌNH, NGAY CẢ NHỮNG NGƯỜI TUYẾT ĐANG CỐ GẮNG NGĂN CHẶN ANH GIẢI CỨU VỢ MÌNH.FLASH GAME PHÙ HỢP CHO MỌI LỨA TUỔI, LÀ GAME HỌAT HÌNH MÀU SẮC VUI TƯƠI TRÊN VUIGAME

Lãnh chúa ong vò vẽ có kế hoạch bắt cóc và sử dụng vợ của Bọ dừa làm mồi nhử anh vào bẫy, bạn hãy giúp anh hùng của chúng ta tiêu diệt tất cả kẻ thù trên con đường của mình, ngay cả những người tuyết đang cố gắng ngăn chặn anh giải cứu vợ mình.

Sử dụng  để bay.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất